Arrangementer 

Kommende arrangement er sommerdans søndag d. 14. juni fra kl. 11-17. Husk at bestille sandwich ved tilmeldingen hvis dette ønskes.

Invitation kommer senere.